Hem > Nyheter > Innehåll
Parkering Induktion är mycket viktigt
- Apr 10, 2018 -

Parkeringsledningssystem: Parkeringsvägledning är mycket viktigt för stora parkeringsplatser. När ägaren kommer in på parkeringsplatsen övervakar systemet bilen genom videoövervakning, genererar en parkeringsväg och ger navigationsinformation till ägaren genom LED-displayen. Navigera fordonet till målinriktningen. Kretskortets erkännandefunktion för videoövervakningssystemet kan inducera flera fordon samtidigt. Samtidigt kan den också styra fältbelysningen och spela en energibesparande roll.