Hem > Nyheter > Innehåll
Parkeringsvägledning
- Apr 10, 2018 -

Funktionsprincipen för parkeringsvägledningssystemet är enligt följande: Anläggningsutrustningsutrustningens utrustning identifierar inkommande och utgående fordon i realtid vid parkeringsplatsens ingångar och utgångar och samlar in parkeringsplatsbytesdata.

Med den snabba ökningen av antalet bilägande har motsättningen mellan stadsbilar och parkeringsplatser blivit alltmer framträdande. I städer där land är väldigt dyrt, upptar underjordiska parkeringsplatser och markerade parkeringsplatser med flera våningar ett litet område, och parkeringsmöjligheter med stor kapacitet blir alltmer de viktigaste sätten att lindra stadsparkeringstrycket. Men tyvärr är de flesta av de inhemska parkeringsgaragerna fortfarande i det ursprungliga manuella ledningsfasen, vilket har orsakat stora svårigheter både för de ägare som behöver parkering och för operatörer av parkeringsplatser.

Denna parkeringsplatsändringsdata överförs av parkeringsledningssystemet via det trådlösa kommunikationsnätet, som behandlas av parkeringsstyrningsstyrsystemet och de fria kajdata som motsvarar varje parkeringsplats genereras och motsvarande informationsvisningskort delas upp. Motsvarar parkeringsplatsens fria kajdata via det trådlösa kommunikationsnätet, för att uppnå motsvarande informationskort för att visa fri kaj, för att förse föraren med giltig parkeringsplatsinformation för varje parkeringsplats.


Ett par: Nej

Nästa: Smart parkering