Hem > Kunskap > Innehåll
Principen om parkeringsledningssystem
- Apr 11, 2018 -

Principen är att först använda fordonsdetektorn för att få information om parkeringsplatsen i realtid. Den centrala regulatorn visar bildskärmen och guidekortet i enlighet med den fördefinierade parkeringsstrategin, och användaren kan helt enkelt parkera fordonet på parkeringsplatsen enligt anvisningarna. Parkeringsledningssystemet är indelat i flera moduler: Parkeringsdata detektionsmodul, centralbehandlingsmodul, informationsutlösningsmodul och informationsdisplaymodul. Kärnan i denna teknik är upptäckten av parkeringsplatser och logik.