Hem > Kunskap > Innehåll
Parkeringsvägledning baserat på ultraljudsteknik
- Apr 11, 2018 -


Ultraljudsteknologins parkeringsledningssystem passar för applikationer som är känsliga för kostnader och kräver låg kundupplevelse. Systemet kombinerar i allmänhet kortskärning för att uppnå regional positionering. Vid omvänd sökning kan den bara vara korrekt i ett visst område och kan inte tilldelas ett visst fordon. Systemet antar en pyramidstruktur med tre nivåer, med servern överst och fordonsdetektorn (ultraljudssonden) motsvarar varje parkeringsplats på lägsta nivå. Hela topologin använder fältbussar (RS485, CAN, etc.) för datautbyte, och realtidsprestanda är inte hög. Ultraljudstekniken används för att upptäcka parkeringsplatser, det vill säga detekteringen av närvaron eller frånvaron av fordon på parkeringsplatserna detekteras genom att detekteras förändringar i ultraljudsfrekvenserna efter det att fordonsdetektorerna är blockerade. Fordonsdetektorn väljer den mottagna ultraljudsfrekvensen, och filterkretsen utför första filtrerings- och förstegångsförstärkning av vågformen. Samtidigt kommer ultraljudsfordonsdetektorn att självkontrollera och göra temperaturkompensation. Omedelbart efter den första behandlingen av signalen två eller tre amplifiering, filtrering och AD-omvandling. Efter att ha tagit emot signalen efter bearbetningen gör den enkla chipmikrodatorn en bilfri bilbedömning och matar sedan resultatet till systemet.