Hem > Kunskap > Innehåll
Faktorer som påverkar ultraljud
- Apr 11, 2018 -

Det finns många faktorer som påverkar ultraljud, och ofta har systemet störst felbedömning. Resultatet av fordonsdetektorutgången skickas till servern efter att den bearbetats av hårdvaran på en högre nivå och den återstående parkeringsplatsinformationen distribueras till det angivna mediet för att realisera fordonsinduktionsfunktionen. För att realisera omvänd sökfunktionen är det nödvändigt att förvärva fordonsinformationen för ett visst område för första gången av den positioner som är bunden till varje varvfält och att generera det omvända sökresultatet när fordonets information förvärvas för den andra tid på den utsedda apparaten och därigenom realisera noggrannheten till området. Omvänd sökning efter fordon.


Ultraljudsparkeringssystem är moget och stabilt, låga krav på installation och idrifttagning, låg kostnad och andra egenskaper är djupt älskade av konsumenterna och används ofta i allmänna kommersiella komplex. Nackdelen är att de är känsliga för störningar och har felbedömning.